Afvalinzameling

Bijna al het (rest)afval dat ontstaat door de productie van keukenbladen wordt gerecycled. Dankzij een betere verwerking van het puin van keramiek en Dekton materialen, ligt het percentage hoger dan voorgaande jaren. Van het gerecyclede afval worden nieuwe grondstoffen of groene energie gemaakt.

 

 

Gas en elektra verbruik

Het verbruik per order is gedaald. Het totale verbruik was iets hoger, o.a. door de uitbreiding van ons machinepark. Door een stijging in het aantal orders blijft het verbruik per order lager dan vorig jaar. Het gas wordt gecompenseerd door bosprojecten en elektra is groene stroom. Beide tellen daardoor niet mee in de totale CO2 uitstoot.

 

CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met meer woon- werkverkeer. De CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door de samenwerking met EKB, een energiemanagementbedrijf.

Papierverbruik

Het papierverbruik is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Vanwege de groei van Arte werken er meer medewerkers op kantoor, dit resulteert in meer printpapier. Het komende jaar is het toegenomen verbruik een aandachtspunt.

HVO rijden

Onze monteurs zijn gestart met het rijden op HVO brandstof. Dit is met waterstof behandelde plantaardige olie, zoals oud frituurvet. Een afvalproduct wordt hierdoor een nieuwe en duurzame brandstof. Naast een lager verbruik, zorgt dit voor een schonere verbranding en minder schadelijke stoffen.