Arte Right To Education

De Arte Responsible Stone Foundation vloeit voort uit het project Arte Right To Education (A.R.T.E.). Dit project is vanuit Arte gestart om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren rondom de groeves waar Arte haar graniet inkoopt. Om de toekomst van het A.R.T.E. project en eventuele andere projecten te waarborgen, richtte Arte in april 2018 de Arte Responsible Stone Foundation op. Deze stichting staat los van het bedrijf Arte en is er dus niet afhankelijk van.

 

Waarom het project nodig is

India heeft één van de vijf grootste steenindustrieën in de wereld. De productie van graniet gebeurt onder andere in Zuid-India. De Arte Responsible Stone Foundation werkt daar in het Prakasam-gewest in de staat Andhra Pradesh. In de Ballikurava Mandal zetten wij ons in voor ongeveer 2.152 kinderen waarvan een gedeelte niet naar school gaat.

In Ballikurava zijn 1.560 huishoudens met één of meer kinderen van 18 of jonger. Ze kunnen naar basisscholen in de buurt. Middelbare scholen liggen verder weg. Kinderen moeten soms wel acht tot tien kilometer reizen om daar te komen. Daarbij is de kwaliteit van de lessen en de slechte infrastructuur zorgelijk.

Door deze omstandigheden gaan veel kinderen niet structureel naar school. Andere kinderen gaan naar school als ze niet hoeven te werken. Zij werken bijvoorbeeld vooral in landbouwgebieden als er geoogst moet worden. Dat betekent dat zij een paar keer per jaar meerdere weken afwezig zijn. Deze kinderen hebben een grotere kans om school vroegtijdig te verlaten (tussen vijftien en achttien jaar).

Hoe pakken we het aan?

Om kinderen naar school te laten gaan, heb je allereerst bewustwording nodig. En daaropvolgend een mentaliteitsverandering. Maar ook op praktisch gebied moeten er mogelijkheden zijn. Want als de kinderen naar school gaan, vallen ook werkende handen weg, die ervoor zorgen dat je in je levensonderhoud voorziet.

In opdracht van het A.R.T.E. project proberen lokale mobilisers bewustwording te creëren bij gezinnen met kinderen. Mobilisers controleren dagelijks welke kinderen niet op school zijn, en gaan dan van deur tot deur om te praten met ouders en ze te overtuigen van het belang dat hun kinderen onderwijs krijgen.

De laatste ontwikkeling van het project is dat alle vier jarigen zijn ingestroomd in het eerste leerjaar, er een uitbreiding van 8 naar 12 dorpen heeft plaatsgevonden én de realisatie van een dagopvang voor migrantenkinderen. Ouders van kinderen migreren vaak enkele maanden per jaar naar steden om arbeid te verrichten. Kinderen zijn genoodzaakt om mee te gaan en krijgen hierdoor in deze maanden geen onderwijs. Met een mogelijkheid tot dagopvang kunnen kinderen het hele jaar verblijven in de dorpjes en hebben ze ook het hele jaar educatie.

Wat hebben we tot dusver bereikt?

Van de 253 geïnventariseerde kinderen die niet naar school gingen, gaan er inmiddels 60 kinderen wel structureel naar school. Dit is een mooi begin waar Arte ook erg trots op is. Om al hun leeftijdsgenoten ook naar school te krijgen, kan de Arte Responsible Stone Foundation alle hulp gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.artefoundation.nl.