Wat hebben we al in gang gezet voor de arbeiders in ons projectgebied? | Arte Groep

Wat hebben we al in gang gezet voor de arbeiders in ons projectgebied?

3 August 2022

In mijn vorige blog schreef ik dat we ook de natuursteensector betrekken in ons Arte project om een Child Labour Free zone te realiseren en eerlijke werkomstandigheden voor arbeiders. Daarvoor hebben we de arbeiders, die werkzaam zijn in ons project gebied in kaart gebracht. Momenteel vindt er een uitgebreide ‘survey’ plaats om meer inzicht te krijgen in de situatie van zowel lokale arbeiders als migrantenarbeiders. Vragen die gesteld worden gaan over lonen, veiligheid en gezondheid, leefomstandigheden, werktijden, contracten etc.  Door inzicht te krijgen kunnen we beter bepalen welke activiteiten we komende jaren moeten doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doen we samen met 2 NGO`s (non governmental organisations).

In 2021 zijn de teams van deze NGO`s verder ingericht en hebben we de 6 mobilisers (die dagelijks monitoren of kinderen naar school gaan) en 3 projectmedewerkers (die een relatie opbouwen met arbeiders, contractors en groeve eigenaren en de risico`s in de natuursteensector aanpakken en in de toekomst willen voorkomen) getraind op het gebied van arbeidsrechten en sociale mobilisatie zodat we een child labour free zone kunnen realiseren. Dit door bewustwording te creëren en een mentaliteitsverandering te realiseren voor iedereen die in dit gebied werkt of woont. De trainingen zijn onder andere gegeven door een Indiase advocaat op het gebied van mensenrechten. Deze eerste training draagt bij aan het creëren van een bewustwording van de arbeiders en contractors over hun rechten en plichten in de hoop dat de schendingen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hierdoor kunnen ze er voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden verbeteren.

In mijn vorige blog heb ik aangegeven dat we 40 contractors in ons gebied hebben die 1.597 arbeiders van buiten ons gebied (vaak andere staten) gerekruteerd hebben. Deze personen zijn werkzaam in de natuursteensector in ons gebied. Groeve en fabriekseigenaren  huren personeel in via de contractors. Als we willen zorgen voor betere arbeidsomstandigheden is het cruciaal dat we de contractors ook actief betrekken bij ons project.

We zijn in staat geweest om ook deze contractors training te geven op het gebied van arbeidsrechten en -plichten die onder de Indiase wet gelden voor contractors. We hebben contact met alle 40 contractors en 32 hebben de training bijgewoond. Ze hebben 2 trainingen gevolgd waarbij ze gewezen zijn op hun verantwoordelijkheid op het gebied van genoemde risico`s. Ook zijn er een aantal gesprekken gevoerd met de leiding van de groeves en processing units. Het blijft een uitdaging om iedereen te betrekken, maar een aantal groeve eigenaren laten de projectmedewerkers toe, wat hoopvol is. We werken aan meer bewustwording en betrokkenheid van de sector om arbeidsrechten na te leven. Op die manier komt er steeds meer besef en veranderen we ook hier de mentaliteit. Doelen die we als project hebben gesteld, zijn werken naar leefbaar loon, goede huisvesting van migrant workers, goede arbeidsomstandigheden op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en dat de arbeidsomstandigheden – die in wetten zijn vastgelegd – nageleefd worden.

Wat een bijzonder resultaat is na een jaar, is dat het grootste deel van de contractors verenigd zijn, en dat ze naast de training die ze gekregen hebben regelmatig samen overleggen met onze projectmedewerkers over hoe we risico`s kunnen adresseren en uiteindelijk aan kunnen pakken! Ook de meeste groeves en processing units worden hierbij betrokken. Nog niet allemaal werken ze mee en we zullen de dialoog aan blijven gaan om zoveel mogelijk groeves en fabrieken te overtuigen om mee te werken. Iets dat niet makkelijk gaat en regelmatig op weerstand stuit. Belangrijke stap die we hebben gerealiseerd, is naast het verenigen van de contractors en de beginnende communicatie en acceptatie door de werkgevers, dat er al 100 arbeiders door onze projectmedewerkers gewezen en individueel getraind zijn op het belang en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen!

 In 2022 zullen we verder gaan met het organiseren van collectieve trainingen voor arbeiders medewerkers op het gebied van health & safety We zetten ook onderzoeken uit over de hoogte van leefbaar loon en de naleving hiervan en we zullen sociale controle blijven promoten en uitvoeren om kinderarbeid tegen te gaan en ervoor te zorgen dat kinderen educatie krijgen! Onze impact wordt steeds groter maar we zijn er nog niet. Volg mijn blogs voor verdere ontwikkelingen!

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?