De route naar duurzaam natuursteen – Arte Groep

De route naar duurzaam natuursteen

10 december 2021

Dat duurzaam ondernemen in het DNA zit van Arte is geen verrassing. Maar het gaat verder dan alleen aanpassingen binnen de organisatie. Al sinds jaar en dag zijn we bezig met het creëren van een transparante waardeketen, van de groeve tot het eindproduct. In deze blog nemen we je mee naar het begin van onze inspanningen voor duurzaam natuursteen.

We starten in 2010. In dit jaar sluiten we ons aan bij ‘Werkgroep Duurzaam Natuursteen’ om de natuursteenbranche verder te verduurzamen. Deze werkgroep gaat later op in The Forest Trust (TFT). We zijn ons vanaf dit moment steeds meer bewust van de herkomst van graniet én de bijkomende risico’s.

Partnership met leveranciers

Niels van den Beucken, Financieel Directeur, reist af naar India om met eigen ogen te zien wat er speelt in de groeves en om de juiste – en verantwoorde – keuze te maken uit leveranciers. Omdat de leveranciers zelf de groeves bezitten, kunnen we met eigen ogen zien wat er speelt.

Door de juiste leveranciers te selecteren die transparant willen zijn en open staan voor dialoog zetten we een langdurige partnership op. Door een nauwe samenwerking en deze partnership zorgen we dat we de problemen signaleren en samen oplossen. Denk hierbij aan slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. De leveranciers staan open voor het verduurzamen van natuursteen en het aanpakken van problemen.

Verbetertrajecten worden in gang gezet

Dit doen we onder andere door de samenwerking met TFT. We maken een plan van aanpak, en bezoeken zowel de fabriek en groeves. TFT voert audits uit op locatie, aangekondigd en onaangekondigd. De resultaten leggen we vast in een rapport en bespreken we met de leveranciers. Samen met hen en TFT zetten we verbetertrajecten in gang.

Naast TFT hebben we veel contact met Landelijke India Werkgroep (LIW), een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen in India. Met TFT die audits uitvoert, LIW die zich richt op mensenrechten en Arte als aanjager van positieve verandering, ontstaat een mooie samenwerking. We brengen precies in kaart welke problemen er spelen.

Door de jaren heen blijven we ons hierin ontwikkelen. Met alle kennis die we hebben verkregen nemen we steeds meer een voortrekkersrol aan. Daarom worden we in 2016 gevraagd om deel te nemen aan de ontwikkeling van het TruStone initiatief. Een natuursteenconvenant dat structurele problemen binnen de branche aanpakt. Vanuit deze stuurgroep, zitten we enkele jaren aan de onderhandelingstafel samen met o.a. het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tevens maakten we kennis met Xertifix, een NGO die strijdt voor betere omstandigheden in de branche. We gingen ook over van TFT naar Xertifix, die ons verder kunnen ondersteunen in het creëren van een transparante waardeketen.

Al lerende blijven we ons ontwikkelen

Nu, in 2021, hebben we goed in kaart waar de risico’s binnen de natuursteenbranche zitten. Dit hebben we bereikt dankzij onze samenwerking en partnership met leveranciers, NGO’s, steun van de overheid en organisaties als Xertifix en Landelijke India Werkgroep (in 2019 hebben zij de naam aangepast naar Arisa). Hoewel we goed op weg zijn, moeten we blijven schakelen om nieuwe problemen aan te pakken. Al lerende zullen we ons de komende jaren verder ontwikkelen, zodat we onze voortrekkersrol blijven vervullen.

Naast alle positieve ontwikkelingen die we hebben bereikt, spelen er ook uitdagingen. Hoe we hiermee omgaan lees je in deze blog.

 

 

 

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?