Het creëren van een transparante waardeketen – Arte Groep

Het creëren van een transparante waardeketen

8 December 2021

Als aanjager van positieve verandering zijn we continue bezig om een transparante waardeketen te creëren. Bij alles wat we doen houden we rekening met iedereen die bij de productie van een keukenblad betrokken is. Dit is niet altijd even makkelijk. Vooral in de eerste stap van onze waardeketen ontstaan geregeld uitdagingen. Dankzij nauwe samenwerking met onze leveranciers en NGO’s brengen we risico’s in kaart en pakken we problemen aan. Hoe we dat doen vertellen we in deze blog.

Kiezen voor de juiste leveranciers

Sinds 2010 kopen we natuursteen rechtstreeks in bij leveranciers in India. Door de juiste keuze te maken voor leveranciers en lokale organisaties, kunnen we meer positieve impact maken.

Één van de voorbeelden hiervan zijn de groeves in Ballikurava Mandal, in het Prakasam Distrikt waar we graniet inkopen. Toen Niels van den Beucken, Financieel Directeur, voor de eerste keer de groeves bezocht, schrok hij van de omstandigheden van volwassen medewerkers, maar ook van de kinderen die aan de rand van de groeves werkten. We hebben toen gezocht naar leveranciers waar we de dialoog mee aan konden gaan.  Samen met de leverancier en lokale partijen zorgden we voor betere omstandigheden. In dezelfde groeves kopen we nu nog steeds graniet in, en hebben we flinke verbeteringen gezien de afgelopen jaren.

Ongeveer 70 tot 75% van ons graniet kopen we in India, de overige kleuren komen uit landen zoals Noorwegen, Brazilië en Zimbabwe. Omdat de hoeveelheden minder zijn kopen we deze kleuren in via een groothandel in Italië. Ook hiervoor hebben we een partnership opgezet met dit Italiaanse bedrijf en voeren we de dialoog over bijvoorbeeld de herkomst en winningsomstandigheden. Door langdurige samenwerkingen aan te gaan leren we van elkaar, begrijpen we elkaar en krijgen we meer inzicht in onze keten. Zo kregen we weinig informatie over de omstandigheden en herkomst van een kleur uit Angola, uiteindelijk hebben we besloten met deze kleur te stoppen, juist omdat transparantie voor ons zo belangrijk is.

Risico’s in kaart brengen

Naast de juiste keuze van leveranciers, is het in kaart brengen van risico’s een belangrijk onderdeel van een transparante keten. Dit doen we onder andere door eigen waarneming. Periodiek bezoeken we groeves en de fabriek in India. Xertifix voert voor ons de audits uit in India, aangekondigd en onaangekondigd. Zij voeren twee keer per jaar een audit uit in de fabriek waar ons graniet van blok tot plaat wordt gezaagd, en ze voeren audits uit bij groeves. Dit wordt nog niet bij iedere groeve gedaan, omdat het zeer arbeidsintensief en kostbaar is. Op basis van de dialoog met onze leveranciers, en door gebruik te maken van onafhankelijke onderzoeken brengen we onze risico’s in kaart en bespreken we deze met onze leveranciers. De gesprekken met onze leveranciers doen we niet alleen zelf, we betrekken hier ook NGO’s in, zowel Nederlandse als Indiase. Onze ervaring hierin is dat zij vaak andere vragen stellen en deze samenwerking leidt tot een betere dialoog en transparantie.

Een van de onderzoeken waar we onze medewerking aan verleend hebben is in 2019 uitgevoerd door ASK India – een non-profit organisatie die zich richt op arbeiders – en in opdracht van TruStone. Uit dit onderzoek in Telangana kwam naar voren dat health & safety een belangrijk risico is en meer aandacht behoeft. Iets dat we zelf ook al hadden geconstateerd, en waar we al aan werkten. Het onderzoek is in februari 2020 besproken door ASK India in het bijzijn van TruStone leden – waaronder Arte – en onze leverancier die hier zelf bij aanwezig was. We hadden al maatregelen getroffen, maar mede door deze inventarisatie hebben we in het gebied waar we ons Arte Right To Education project uitvoeren een aanvullende actie ondernomen waarbij we de in kaart gebrachte groeves en processing units en alle medewerkers hiervan een training gaan aanbieden op het gebied van health & safety. We geven training over waarom je persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken en hoe je deze moet gebruiken. We kijken dus niet alleen naar onze eigen leverancier, maar naar een hele regio en betrekken hierbij ook bedrijven waar we niet inkopen.

Uitdagingen

Door onze jarenlange kennis weten we inmiddels ontzettend veel van (structurele) problemen in de natuursteenbranche. Sterker nog, we hebben zóveel informatie verzameld, dat we onmogelijk alle problemen direct kunnen aanpakken. Het is een uitdaging om te bepalen waar de grootste risico’s zitten en op welke vlakken we op korte termijn positieve impact kunnen realiseren.

Hoe pakken we dit dan aan?

We maken gebruik van onze samenwerking met partijen als TruStone, Arisa, Xertifix en Indiase NGO’s. We delen kennis en halen veel informatie uit rapporten en onderzoeken. Dit doen we ook zelf, met behulp van studenten die onderzoeken uitvoeren. We onderzoeken of we samen met een lokale maatschappelijke organisatie en andere bedrijven een ‘leefbaar loon’ project kunnen starten. Dit doen we om er achter te komen wat eerlijke verloning is in de regio.

We werken intensief samen met leveranciers en gaan periodiek naar India, om met eigen ogen te zien wat er speelt in de groeves. We pakken de problemen aan waar we nu kennis van hebben en waarvan we menen dat zij het ernstigst zijn (waarvan de impact het grootste is). Tevens schatten we in hoe waarschijnlijk het is dat deze risico’s frequent voorkomen. We weten dat er andere risico’s zijn in gebieden in India en die onderzoeken we verder.

Positieve impact

De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Met het Arte Right To Education project zorgen we dat zoveel mogelijk kinderen in de omgeving van granietgroeves in Ballikurava Mandal naar school worden begeleid. Steeds minder kinderen werken en er zijn minder kindhuwelijken. Dit is het resultaat van samenwerking met NGO’s, leveranciers en de overheid.

We hanteren een Code of Conduct, een verklaring waarbij onze partners beloven zich aan bepaalde afspraken te houden. Bijvoorbeeld door het verklaren dat er geen gebruik wordt gemaakt van gedwongen arbeid of kinderarbeid. Daarnaast dient een ondertekenaar maatregelen te nemen om het milieu zo min mogelijk te belasten, en te zorgen dat de CO2-uitstoot geminimaliseerd wordt.

Dit is een greep uit de voorbeelden van de positieve impact die we tot nu toe hebben gerealiseerd. We hebben veel meer gedaan, maar er zijn ook nog genoeg problemen om aan te pakken. Al lerende brengen we steeds beter in kaart welke problemen er zijn, en hoe we hier invloed op kunnen uitoefenen. Door eigen waarneming, audits en dialoog met onze partners vergaren we steeds meer kennis, die we vervolgens weer gebruiken om risico’s te prioriteren. Hier blijven we de komende jaren onverminderd mee door gaan. Op deze manier zorgen we voor een betere wereld én blijven we aanjager van positieve verandering in de hele waardeketen.

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?