Van Baseline naar Stichting – Arte Groep

Van Baseline naar Stichting

14 June 2018

De aftrap van het Arte Right To Education Project was een belangrijke mijlpaal. Dankzij meerdere bezoeken aan India en het afronden van de ‘baseline studie’, weten we nu hoeveel kinderen er in het geselecteerde gebied wonen. De volgende stap was de start van het projectplan. We willen uiteindelijk een structurele verandering in gang zetten. Het doel is dat kinderen een kans krijgen om normaal naar school te gaan, zich daar veilig te voelen en niet hoeven te werken.

Na de ‘baseline’ studie hoopte ik dat men op korte termijn kon beginnen met het aanleggen van toiletten, kantines en andere materiële zaken. Ik merkte echter dat de ngo’s hier veel minder op focusten. Mogelijk zaten wij met onze gedachtegang al een stap te ver. De ouders en lokale bevolking moeten er eerst van overtuigd worden dat de situatie écht moet veranderen; wat een veel intensiever plan vereist. Uit sparringsessies gaven ngo’s aan veel meer aandacht te geven aan het opzetten van comités waarin leraren, ouders en lokale ambtenaren zitten en het zoeken naar lokale mensen die ons project ondersteunen en de kinderen kunnen begeleiden.

Het standpunt van de ngo’s is voor mij natuurlijk ook van groot belang en belangrijk om het project te laten slagen. Maar anderzijds is het soms moeilijk om precies te begrijpen wat er dan concreet gedaan kan en moet worden. Hoewel een lange termijn visie precies is wat we willen, vraagt dit om geduld. En geduld bewaren is moeilijk in een situatie die direct om een aanpak vraagt. In maart 2018 ben ik daarom opnieuw naar India gereisd. Het doel van dit bezoek was om het projectplan die de lokale NGO heeft geschreven verder te bespreken en de nieuwe aanpak concreter te maken.

Arte Responsible Stone Foundation

Tijdens mijn bezoek aan India constateerde ik dat betrokken partijen uit India ook benieuwd zijn naar de lange termijn visie van Arte. Dit in het achterhoofd houdend, vinden we het belangrijk dat het project financieel op eigen benen kan staan, nadat de ondersteuning van rijksoverheid is beëindigd. Om dit te bewerkstelligen gaan we daarom een eigen stichting opzetten: de Arte Responsible Stone Foundation. Via deze foundation hoop ik dat het project los van Arte kan voortbestaan. Het project mag namelijk nooit stoppen als Arte hiertoe zou besluiten of moeten besluiten.

Naast het oprichten van een stichting is het van groot belang dat we lokale personen vinden die dit project willen steunen en erop toezien dat afspraken worden nageleefd. Een NGO in India heeft mij meegenomen naar een vergelijkbaar project (kinderarbeidvrije zone) dat ze al hebben uitgevoerd. Dit heeft mij enorm veel inzicht gegeven en wederom bevestigd hoe belangrijk geduld is; alles stap voor stap. Het vinden van de juiste mensen is cruciaal voor het boeken van vooruitgang! In mijn volgende blog ga ik in op het plan hoe we de ouders zo ver kunnen krijgen om hun kinderen naar school te sturen.

Ook bij dit project geldt; elke steen, hoe klein dan ook, kan de loop van de rivier veranderen.

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?