Trend: de steeds bewuster wordende consument – Arte Groep

Trend: de steeds bewuster wordende consument

5 July 2016

Nu de crisis haar hoogtepunt heeft gehad, horen we steeds meer positieve geluiden. Mensen staan weer voor wat ze belangrijk vinden, dragen een steentje bij aan de maatschappij en kopen ‘met een goed gevoel’. Dat blijkt uit de cijfers die Marketing Online onlangs publiceerde. Maar liefst 42% van de consumenten let bij de aanschaf van producten en diensten op duurzame aspecten. In 2010 was dat nog 30% van de consumenten. Zo blijkt uit Dossier Duurzaam 2014. Een forse toename dus!

Toenemende scepsis

Opvallend is dat hier tegenover staat dat consumenten juist kritischer zijn geworden als het gaat over de communicatie omtrent duurzaamheid. Zoals in één van de vorige blogs te lezen was is MVO een containerbegrip waar consumenten allergisch voor zijn. Uit onderzoek blijkt dat 48% van de consumenten claims als ‘duurzaamheid’ of ‘maatschappelijk verantwoord’ wantrouwt (Bron: Dossier Duurzaam 2014).

Vergroot je geloofwaardigheid

Om containerbegrippen te vermijden is het belangrijk dat je geloofwaardigheid creëert als bedrijf. Mensen zijn namelijk steeds bewuster bezig met hun bestaan en de gevolgen voor de toekomst. Ze willen weten wie je bent, wat je doet en vooral: wáárom je doet wat je doet.

Consumeren met een goed gevoel

Dat er steeds meer gekeken wordt naar duurzame aspecten van producten is een feit. Waarom kiezen consumenten steeds bewuster? Naast het gegeven dat de crisis op zijn retour is en mensen daardoor positiever zijn geworden is ook de beschikbaarheid en zichtbaarheid van duurzame producten gestegen. Net als het aantal duurzaamheidskeurmerken. Omdat steeds meer bedrijven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, komen er ook steeds meer duurzame producten op de markt en groeit de aandacht hiervoor. Maar de belangrijkste reden is dat mensen tegenwoordig betekenis willen geven aan hun bestaan. Consumeren met een goed gevoel. In de Trendrede 2015 wordt dit omschreven als de wederopbouw van betekenis.

Kansen voor keukenland

Dat er meer gelet wordt op duurzaamheid door consumenten is een mooi gegeven, maar betekent dit dan ook daadwerkelijk dat ze weten waarover het gaat? Uit cijfers blijkt dat dit niet het geval is. Gemiddeld 60% van de consumenten weet niet in welke mate bedrijven/merken bezig zijn met duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Bron: Dossier Duurzaamheid 2014). Hier liggen dus nog volop kansen voor keukenland. In plaats van te praten over kortingen is het beter om de verhalen achter de producten te vertellen, zoals de oorsprong van materialen van keukenbladen. De hoogste tijd voor een wake-up call!

In ieder geval zijn wij als Arte hier volop mee bezig. We staan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zijn als eerste in de branche gecertificeerd op de Prestatieladder niveau 4 en vertellen graag het verhaal achter onze producten. Benieuwd? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Namens de MVO-stuurgroep van Arte

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?