Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dan écht – Arte Groep

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dan écht

8 February 2022

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (oftewel: MVO) is in veel organisaties een welbekend begrip dat veel wordt gebruikt. Bij Arte gebruiken we het begrip niet alleen, maar zetten we onze woorden kracht bij door daadwerkelijk actie te ondernemen. In deze blog vertellen we je hoe wij ons steentje bijdragen.

Maak kennis met een MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een certificering op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er zijn veel meer organisaties die zo’n ‘diploma’ uitreiken, toch kozen we bij Arte speciaal voor deze. Waarom? Simpel. De MVO prestatieladder is een onafhankelijke partij die regelmatig audits uitvoert om het beleid te toetsen aan de norm. Zowel intern als extern. Zo maken we onze maatschappelijke betrokkenheid op een onafhankelijke manier concreet en aantoonbaar. Zodat iedereen – van medewerker tot klant of leverancier – ziet wat we doen.

Verbonden met de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn nauw met de MVO Prestatieladder verbonden. Dit zijn zeventien doelen, opgesteld om deze wereld een beetje beter te maken. Onderwerpen als honger, armoede, educatie en gelijkheid zijn hierin belangrijk. Omdat deze doelen goed samengaan met de ladder, is het een fantastisch instrument voor bedrijven die deze SDG’s als uitgangspunt willen nemen voor hun MVO-beleid.

Onze weg naar het hoogste niveau

Al sinds de oprichting van Arte in 1995 zijn we bezig met MVO. In 2010 besloten we onze activiteiten zichtbaar te maken door te gaan voor de MVO prestatieladder. Het gevolg? Een certificaat voor niveau drie, een mooi begin. Met veel ambitie werd het ons doel een nóg hoger niveau te behalen. En dat is ons gelukt! Als eerste in de branche haalden we in 2016 niveau 4, een uitmuntend niveau.

Deze certificering hebben we behaald doordat we de hele keten van stakeholders bij ons beleid betrekken. Die stakeholders zijn (onder andere): toeleveranciers, keukenzaken, medewerkers en overheidsinstellingen.

Onze leveranciers worden hierbij extra onder de loep genomen. Dichtbij en ver weg. We kijken kritisch naar de normen en eisen die zij stellen op het gebied van People (mensenrechten en veiligheid), Planet (brandstof-, energie- en elektriciteitsverbruik) en Profit (maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen). We laten onze leveranciers een code of conduct ondertekenen. Hierin staat dat zij onze visie delen en dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.

Meer lezen?

Dat kan via een jaarlijkse rapportage. Hierin maken we de resultaten van het MVO-beleid inzichtelijk. Je leest ‘m door hier te klikken.

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?