Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen anno 2015 – Arte Groep

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen anno 2015

21 september 2015

Ondanks dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een containerbegrip is geworden zijn er toch veel bedrijven die tegenwoordig aan MVO doen. Komt het voort uit economische redenen of zijn er andere beweegredenen waarom bedrijven  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Een ding is zeker:  alleen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omdat het winst oplevert of omdat de wet hierom vraagt is anno 2015 niet voldoende!

Wanneer ben je als bedrijf met MVO bezig?

Volgens MVO Nederland is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt een bedrijf dat bij iedere beslissing een afweging maakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en daarbij rekening houdt met stakeholdersbelangen. Het gaat dan niet alleen om het verduurzamen van bedrijfsactiviteiten, het sponsoren van goede doelen of het verkrijgen van een goede reputatie. Bedrijven die in deze tijd succesvol willen zijn, dienen een stap extra te zetten en zich ervan bewust te zijn dat MVO geen eindbestemming is, maar een continue proces en waarde toevoegt aan de maatschappij.

Van winst naar waarde

Tijdens onze zoektocht naar hoe we MVO centraal kunnen zetten in het denken en handelen van Arte, zien wij ook dat steeds meer consumenten niet zo zeer bezig zijn met het begrip MVO, maar meer met de vraag naar waardecreatie – wat voegt het product/dienst toe aan de maatschappij?
Waar het eerst ging om ‘de dingen goed doen’ gaat MVO nu vooral om ‘de goede dingen te doen’. Meer dan ooit tevoren worden bedrijven afgerekend op de waarde die ze voor de maatschappij toevoegen. Of welke bijdrage ze leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om een andere benadering. Bedrijven gaan terug naar het ‘waarom’ en denken na over maatschappelijke vraagstukken en de manier hoe zij kunnen bijdragen aan een oplossing. Ook wij vinden het belangrijk om duurzame, eerlijke producten te leveren met een uitstekende kwaliteit. Producten waar we trots op zijn en die een toegevoegde waarde leveren. We zijn tot inzicht gekomen dat een MVO-label alleen niet werkt. Het gaat niet om het label, maar om het verhaal erachter. Een authentiek, transparant verhaal uit het hart van Arte.

Wat werkt dan wel?

Wat wij zien is dat transparantie helpt in het bewustwordingsproces. Mensen willen bijvoorbeeld graag weten hoe een product tot stand is gekomen. Of zet zelf de trend met een duurzaam product met een authentiek verhaal.  Een mooi voorbeeld hiervan is Interface, wereldmarktleider in de productie van modulaire vloerbedekking. Een bedrijf dat met zijn Mission Zero statement volledig door duurzaamheid gedreven is.  Met het Net-Works progamma verzamelt het bedrijf afgedankte visnetten bij arme gemeenschappen die vervolgens worden gerecycled  in de tapijttegels. Het resultaat: een nieuwe tapijttegelcollectie die verder gaat dan alleen een mooi design. Een inspirerend en duurzaam  initiatief met een verhaal met waardecreatie voor de maatschappij.

Samenwerken

Een andere tip om ook op langere termijn succesvol te zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samenwerken. Samenwerken met ambassadeurs of bedrijven met eenzelfde visie op gebied van MVO. Zo inspireert Arte, als koploper in de branche, stakeholders om net als wij ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Met succes! Steeds meer bedrijven schakelen onze hulp in. Wilt u ook graag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar weet u niet hoe te beginnen? Neem gerust contact op met Arte. Wij helpen u graag verder!

Namens de MVO-stuurgroep van Arte

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?