Maatschappelijk Verantwoord Inkopen moet de norm worden – Arte Groep

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen moet de norm worden

30 maart 2017

Wij, als steenverwerker en actief op het gebied van MVO, roepen al jaren dat MVO steeds belangrijker wordt. Wij  zien ook dat architecten en interieurbouwers vaker kiezen voor duurzame partners en producten, maar nu is er dan ook het harde bewijs vanuit de overheid. Afgelopen december hebben diverse overheidsorganisaties zich gecommitteerd aan een manifest waarin staat dat duurzaam ondernemen de norm moet worden. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis. In dit artikel nemen wij u mee terug naar 8 december 2016 en wat dit betekent voor de toekomst.

Terugblik

Afgelopen december hebben op uitnodiging van demissionair staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tal van overheidsorganisaties, hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Met het manifest spreken overheidsorganisaties, medeoverheden en andere bestuurders af om duurzame en innovatieve producten en diensten in te kopen. Dit is belangrijk want jaarlijks kopen overheden voor ruim 60 miljard euro aan goederen en diensten in. Dankzij het manifest zijn ze nu verplicht om verantwoord in te kopen, variërend van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu, tot aan arbeidsomstandigheden in de plaatsen waar de producten gemaakt worden.

Naast een nationaal effect spreekt demissionair minister Ploumen ook over het internationale effect van het Nederlandse manifest: “Hiermee geven we niet alleen een hele duidelijke boodschap af aan het bedrijfsleven; we zorgen ook direct voor betere arbeids- en milieuomstandigheden voor miljoenen mensen, van katoenplukkers in India tot mijnbouwwerkers in Congo. Voor al die mensen is dit manifest enorm goed nieuws.”

Goed nieuws voor ons en de branche

Arte deelt dit duurzame gedachtegoed. Of het nu gaat om verantwoord bezig zijn met energie of met mensen. Daarom is het manifest voor ons een extra bevestiging dat wij de juiste weg zijn ingeslagen. Als wij om ons heen kijken dan wordt er nog te vaak afgegaan op het prijskaartje. Door het manifest krijgen overheden een middel in handen om bij de inkoop van producten en diensten stil te staan bij het menselijke aspect. Daarmee komen leveranciers in beweging, en  dat is precies wat wij ook willen. Ook wij werken het liefst met partners die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Want door samen te werken kan je het verschil maken.

Sneeuwbal effect

De komende maanden sluiten nog meer overheden zich bij het manifest aan. Met actieplannen moeten de ondertekenaars in de zomer van 2017 laten zien welke inkoopcriteria zij gaan hanteren en hoe ze de geleverde diensten en goederen gaan toetsen op duurzaamheid. Daarnaast lopen er meerdere initiatieven, zoals het ‘Energieakkoord voor vermindering van CO2 uitstoot. Ook heeft het kabinet, in het najaar van 2016, de plannen voor 100% gerecyclede grondstoffen gepresenteerd. Met het plan wil het kabinet de druk op de schaarste van fossiele grondstoffen verminderen om in 2050 enkel nog gebruik te maken van duurzame grondstoffen.

Tevens hebben in januari 2017 in totaal 17 private en publieke bedrijven een manifest voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) getekend, om zo duurzaam ketenmanagement vast te leggen. Met het manifest willen de ondertekenaars een impuls geven aan MVI door zelf maatschappelijk en verantwoord in te kopen en zo bij te dragen aan het MVO beleid van de bedrijven.

Toekomst

We realiseren ons dat dit het begin is en dat er nog veel te winnen is. Duidelijk is dat goed voorbeeld, doet volgen. Ook wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst is. Sterker nog, we zien het al steeds meer om ons heen. Zo schreven we in onze eerdere blog al over de opmars van duurzame gebouwen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Stadskantoor Venlo, TenneT en KWR, allemaal voorbeelden van projecten waarin duurzaamheid voorop staat. Laten we deze trend vooral voortzetten. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?