Hoe werkt het MVO-certificeringtraject? Arte legt uit. – Arte Groep

Hoe werkt het MVO-certificeringtraject? Arte legt uit.

2 november 2015

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is al veel geroepen en geschreven.  Arte is sinds de oprichting in 1995 bezig met MVO en in 2011 besloot het bedrijf om de activiteiten op het gebied van MVO objectief zichtbaar te maken door zich te laten certificeren op de MVO Prestatieladder niveau 3.  Naast alle maatschappelijke activiteiten die het bedrijf al deed, betekende het behalen van het certificaat voor Arte een kers op de taart. Wat er allemaal tijdens het certificeertraject komt kijken, leest u in deze blog.

Wat is de MVO Prestatieladder?

De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm die de maatschappelijke activiteiten van een onderneming concreet en objectief zichtbaar maken. Het is een bewijsmiddel dat de organisatie een goed werkend managementsysteem heeft voor MVO, waarin stakeholderseisen en -verwachtingen gemanaged worden. De ladder richt zich op de drie P’s: People, Planet, Profit en heeft 5 niveaus, waarvan niveau 5 het hoogst haalbare. Deze drie pijlers zijn onderverdeeld in zeven kernthema’s, die door middel van 33 indicatoren meetbaar worden. Het is een certificatienorm die is samengesteld op basis van internationale richtlijnen op het gebied van sustainability en stakeholdermanagement.

Er bestaan echter meer certificaten op het gebied van MVO. Arte heeft bewust voor de MVO Prestatieladder gekozen, omdat alle aspecten omtrent maatschappelijk ondernemen (zowel intern als extern) worden meegenomen. Een SA 8000 certificering bijvoorbeeld, kijkt enkel naar het MVO aspect ‘personeel’ in de keten.

Stap 1 – de voorbereiding

Voordat er een toetsing plaatsvond, hebben we ons eerst goed voorbereid. Zo hebben we geïdentificeerd welke ‘verbetermogelijkheden’ in de huidige situatie aanwezig waren en hebben we een omschrijving gemaakt van onze ambitie, de concrete resultaten en de manier waarop we dit wilden waarmaken (de strategie).

Stap 2 – intern draagvlak creëren

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet iets dat vanuit de directie is opgelegd. Om ervoor te zorgen dat de hele organisatie betrokken wordt en blijft is een MVO-stuurgroep, genaamd Inukshuk, opgericht. Deze naam is bewust gekozen om zijn betekenis: Inukshuk is een symbool in de vorm van een poppetje, gemaakt van steen. De Eskimo’s gebruiken dit en het staat voor kracht, leiderschap en motivatie. Precies hetgeen wat wij als Arte willen uitstralen.  De stuurgroep bestaat uit vijf medewerkers uit diverse afdelingen. Daarnaast zijn er subgroepen gevormd die zich richten op het verminderen van energie- en papierverbruik, afvalscheiding en het bevorderen van vrijwilligerswerk. Om intern draagvlak te bevorderen zijn er ook andere activiteiten opgezet, zoals de jaarlijkse Vrijwilligersdag en de Warme Truiendag.

Stap 3 – de ambitie

Een certificaat alleen zegt niet zoveel, zo is Arte altijd van mening geweest. En nog steeds vinden we het belangrijker dat we daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor mens, milieu en maatschappij. Aan de andere kant willen we niet alleen zeggen dat we aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doen, maar dit ook bewijzen. Daarom hebben we de volgende ambitie uitgesproken:  zich als eerste in de branche laten certificeren voor de MVO Prestatieladder om op deze wijze integraal en concreet invulling te geven aan MVO en daarmee aan de bedrijfsmissie. Concreet betekent dit dat Arte bij elke beslissing die ze neemt rekening houdt met de omgeving, de mens en de maatschappij.

Stap 4 – de activiteiten

Het grootste deel van het hele certificeringtraject zit in de voorbereiding. Na het schrijven van een MVO-beleidsplan, het oprichten van een MVO-stuurgroep en het uitspreken van de ambitie zijn we aan de slag gegaan met de 33-indicatoren, waar we uiteindelijk op beoordeeld werden. De indicatoren zijn ondergebracht in o.a. de volgende activiteiten:

  • Stakeholdersdocument gemaakt en stakeholders ondervraagd over onze MVO-activiteiten
  • Nulmeting op het gebied van MVO gedaan, waaronder een CO2-voetafdruk meting
  • Voortgangsbesprekingen gehouden met de interne stuurgroep
  • MVO-beleid verklaring vastgesteld
  • MVO-communicatieplan geschreven
  • Samenwerking met TFT  verder uitgebreid: een onafhankelijke organisatie die de mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de natuursteengroeven controleert

Naast bovenstaande activiteiten die nodig waren voor de toetsing, deed Arte al veel op maatschappelijk gebied. Enkele voorbeelden zijn: het sponsoren van lokale goede doelen of verenigingen, het afval scheiden en het creëren van kansen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.

Stap 5 – audit en beoordeling

Met alle voorbereidingen en activiteiten die Arte heeft ondernomen, waren we in 2012 klaar voor onze eerste MVO Prestatieladder audit. De audit werd gedaan door Lloyds (LRQA), een onafhankelijke organisatie die volgens de norm toetst in hoeverre het managementsysteem voldoet aan de gestelde MVO-eisen. We bleken goed op weg te zijn en eindigden zelfs bij de eerste 200 MVO-bedrijven van Nederland én met een certificaat op zak voor de MVO Prestatieladder niveau 3. Daar waar we tot op de dag van vandaag trots op zijn! Tegelijkertijd beseften we ook dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet stopt bij een certificaat. Daarom blijven we continue innoveren op duurzaam gebied.

Ondanks dat er veel komt kijken bij het certificeringtraject, is alle voorbereiding voorafgaande aan de audit de moeite waard geweest. Arte is zich in haar denken, doen en handelen bewust van de verantwoordelijkheden op gebied van mens, milieu en maatschappij en streeft daarbij naar een gezonde balans tussen mens (people), milieu (planet) en continuïteit (profit).

Ook bij de medewerkers, de klanten en de partners van Arte leeft het MVO-gevoel steeds meer. We willen zoveel mogelijk mensen en bedrijven inspireren om ook, net als Arte, maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Innovatie is hierbij het sleutelwoord.

Wilt u meer informatie ontvangen over MVO of het certificeringtraject? Neem gerust contact met Arte op. We helpen u graag verder!

Met vriendelijke groet,

 

Gerard van Veldhuizen

Projectleider Inukshuk

KAM Coördinator Arte

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?