Helmond klimaatneutraal in 2035 – Arte Groep

Helmond klimaatneutraal in 2035

26 augustus 2015

Onlangs ben ik benaderd om mee te doen aan de driedaagse conferentie genaamd ‘Helmond klimaatneutraal in 2035’ die op 11, 12 en 13 juni plaatsvond in het Fitland Hotel te Helmond. Zonder enige twijfel heb ik ja gezegd tegen deze uitnodiging. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je moet investeren in je omgeving, de maatschappij en het milieu. Sterker nog, wij zijn het verplicht aan onze kinderen om goed om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen. Dat is de enige manier om in de toekomst succesvol te zijn en te blijven.

Bewustwording

Vanaf de oprichting van Arte (1995) zijn we al bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, al was de term MVO toen nog onbekend. Eerst met het regelen van zaken als automatische verlichting en afvalscheiding, later ook met een waterzuiverings- en stofafzuigsysteem in de fabriek. Ook zijn er automatische tilhulpen aanwezig in de fabriek die de fysieke arbeid van de productiemedewerker minder zwaar maakt. Pas in 2012 hebben we onze activiteiten objectief zichtbaar gemaakt door een certificaat op de MVO-Prestatieladder niveau 3, waar we nog elke dag trots op zijn. Toch gaat het niet om de certificaten, vind ik, maar om de concrete activiteiten die bijdragen aan verantwoord en maatschappelijk ondernemen. Het gaat vooral om bewustwording. Of je nu een bedrijf, werkgever of individu bent, iedereen kan zijn eigen steentje bijdragen aan een mooie toekomst. Dat is wat bewustwording met je doet. En dan gaat het niet alleen om het scheiden van afval of het rijden van een elektrische auto, ook het doen van vrijwilligerswerk is hier een onderdeel van. Iets waar ik zelf ook veel energie in stop en ook veel energie van krijg.

Terugblik op de driedaagse conferentie

De deelnemers aan het congres waren zeer divers. Van scholieren, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, burgers, gemeenteraadsleden tot bedrijven. Het doel van de conferentie was om concrete routes uit te stippelen naar een duurzaam Helmond. Een ambitieus doel, hoe bereik je dit? Het sleutelwoord: samenwerken. Ofwel co-creatie. Met elkaar werden inzichten vergaard en werd er overeenstemming bereikt over de collectieve ambities. Toen dit eenmaal op papier stond, inclusief een mind map met relevante trends en ontwikkelingen was de eerste stap gezet en zijn we vervolgens in werkgroepen verder gegaan. Er kwamen ideeën op papier die  steeds concreter werden.  Na drie dagen presenteerden we de concrete ideeën, plannen, acties en doelen aan de andere deelnemers. Het waren energieke dagen waarin veel werd samengewerkt en naar mijn idee ook veel goede initiatieven zijn ontstaan.

Themagroepen

Aangezien wij bij Arte veel doen aan afvalscheiding en het hergebruiken van grondstoffen, heb ik mij aangesloten bij de themagroep ‘het slimmer omgaan met afval en hergebruik van grondstoffen’. Onze ambitie; geen afval meer in 2035, willen we verwezenlijken door afval volledig te recyclen en zelfvoorzienend te zijn als het gaat om energie. De concrete plannen om dit ambitieuze doel te bereiken zijn op de laatste dag aan de rest van de deelnemers gepresenteerd. Maar dat betekent niet dat we nu klaar zijn. Integendeel!

En nu…?

De conferentie is geweest. Er zijn veel initiatieven en ideeën ontstaan. Hoe nu verder? Omdat de plannen die bijdragen aan een klimaatneutraal Helmond van de toekomst vooral haalbaar moeten zijn, zijn er diverse samenwerkingsverbanden en projectgroepen ontstaan. Ook ik heb me aangemeld voor de projectgroep ‘van afval naar grondstof’, want het echte werk begint nu pas. Het doel is om een aantal keer per jaar met de groep samen te komen om de taken te verdelen en de voortgang te bespreken.

Ik houd jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie over de conferentie vinden jullie op: http://www.allelichtenopgroen.nl/

 

Niels van den Beucken
Financieel Directeur en een van de grondleggers van MVO binnen Arte

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?