Due Diligence Wetgeving maakt korte metten met negatieve impact mens en milieu – Arte Groep

Due Diligence Wetgeving maakt korte metten met negatieve impact mens en milieu

25 June 2020

Samen met nog 49 andere Nederlandse bedrijven hebben we een brief gestuurd aan minister Kaag. Met deze brief spreken wij als gezamenlijk bedrijfsleven onze steun uit voor een wettelijk kader voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Wetgeving zorgt voor meer transparantie en gelijkheid in de supply chain. Enneh.. bedrijven worden gedwongen om negatieve impact op mensenrechten en milieu in hun keten serieus aan te pakken. Go Kaag!

Weet je ‘t nog?
Vorig jaar op 14 mei werd de Initiatiefwet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. En dat betekent dat bedrijven verplicht worden hun bedrijfstakken eerlijk en transparanter te maken. Twintig jaar geleden, in 2001 werd ‘t Harkin- Engel protocol al aangenomen. Bedrijven beloofden plechtig dat ze zich zouden inzetten om hun producten vrij te maken van illegale kinderarbeid. Het is wel duidelijk dat al die vrijblijvende initiatieven, vrij weinig op leveren. Nu is de tijd om door te pakken en een breder wettelijk kader te bouwen.

Werk aan de winkel!
In de Sustainable Development Goals van de VN heeft Nederland afgesproken dat ‘r in 2025 een einde moet zijn gekomen aan alle vormen van illegale kinderarbeid in de wereld. Maar dat duurt te lang. Ondanks deze Wet Zorgplicht Kinderarbeid in Nederland, zijn we er nog niet. We hebben wetgeving nodig in overeenstemming met de UNGP- en OESO-richtlijnen. Het juridische kader kan breder en verschuiven van kinderrechten naar mensenrechten. Het wettelijke kader kan scherper en moet ook goed gehandhaaft worden. Daarom ook deze brief naar minister Kaag.

Download hier de brief aan Minister Kaag!

Initiatiefnemer: Tony’s Chocolonely

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?