Toonaangevend duurzaam

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn wij al meer dan 25 jaar koploper. We praten niet alleen over duurzaamheid, we zetten woorden om in daden. Daden die gezien worden. Van het B-Corp certificaat tot de MVO prestatieladder en van de Groene Pluim tot het Initiatief TruStone; wij hechten waarde aan de aantoonbaarheid van onze inspanningen. We dragen zo onze steen bij aan de circulaire economie en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Waarom B Corp?

Als B Corporation laten we zien dat we koploper zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Het B Corp certificaat is een internationale certificering voor bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. We sluiten aan bij een beweging van bedrijven als Patagonia, Fairtrade Original en Mud Jeans. Bedrijven die net als wij niet de beste ter wereld willen zijn, maar wel het beste vóór de wereld willen zijn.

Arte granietgroeve India

Hoe wordt je B Corp?

Een B Corp organisatie moet voldoen aan de hoogste normen op het gebied van maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Die niet alleen winstgevendheid nastreven, maar ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Een certificaat wordt alleen toegekend bij een score hoger dan 80 punten, die wordt bepaald door het ‘B Impact Assessment’. Een manier om de duurzame en sociale impact van een organisatie te meten.

Daarnaast moeten organisaties aantonen dat zij transparantie nastreven. B Corporations worden iedere drie jaar opnieuw beoordeeld en gecertificeerd. Dit houdt ons scherp en helpt ons nóg betere keuzes te maken. We blijven in de komende jaren meer dan ooit kritisch naar onszelf kijken om nieuwe stappen te zetten voor meer positieve impact.

Over B Corp

De B Corp-certificering is een onderscheiding, maar het is ook een beweging van bedrijven die niet het beste van de wereld willen zijn, maar wel het beste vóór de wereld. Het is het resultaat van de inspanningen die een bedrijf doet om zijn acties en engagement voor de toekomst en de planeet te tonen.

B Corp vestigt de aandacht op bedrijven die de hoogste normen halen op het gebied van sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. Met andere woorden, B Corp zet ondernemingen in de kijker die hun winstoogmerk verzoenen met het collectieve belang van de samenleving. B Lab is inmiddels actief in 85 landen en sinds vijf jaar ook in Nederland. Er zijn op dit moment 5000 ‘B Corps’ wereldwijd, waarvan zo’n 800  in Europa en ruim 100 in Nederland.

Certificeringen

Initiatief TruStone

De jaarrapportage van TruStone – gepubliceerd in april 2024 – laat zien dat Arte als koploper weer belangrijke stappen heeft gezet. Net als voorgaande jaren behaalden we een uitmuntende score in onze beoordeling. We laten hiermee zien dat we onze waardeketen inzichtelijk hebben en dat het écht mogelijk is om impact te maken.

De afgelopen jaren hebben we – samen met het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, NGO’s en vakbonden – deelgenomen aan de onderhandelingen voor het Initiatief TruStone. Het doel? De volledige waardeketen op een positieve manier veranderen door het uitvoeren van een Due Diligence proces en maatregelen te nemen tegen schade die wordt toegebracht aan mens, milieu, natuur of dier.

Lees de TruStone jaarrapportage - april 2024

Inzicht in de keten

De deelnemende bedrijven brengen met ondersteuning van de overheid, NGO’s en vakbonden risico’s in kaart, en werken samen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

De eerste resultaten van het Initiatief TruStone zijn erg positief. Bedrijven die deelnemen hebben meer inzicht in herkomst van hun materialen en een deel van de bedrijven draagt bij aan verbeteringen van arbeids- en mensenrechten en milieuomstandigheden in de keten.

Arte groeve medewerkers India

Arte Right To Education

We zijn blij door onze inspanningen de afgelopen jaren te worden gezien als best practice op het gebied van verantwoorde productie. Met als voorbeeld het Arte Right To Education project, waarin we samenwerken met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat (arbeids)omstandigheden in en rondom de groeves waar we ons graniet inkopen, worden verbeterd. Het streven is om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren in de dorpen rondom deze granietgroeve en omliggende groeves in dit gebied in India, en daardoor kinderen een eerlijke kans te geven op een betere toekomst door onderwijs. Het A.R.T.E. project probeert samen met lokale mobilisers bewustwording te creëren bij de overheid, onderwijzers, leveranciers en bij gezinnen, met als doel een mentaliteitsverandering.

Download hier ons plan van aanpak

Duurzaamheidsverslag

Als koploper spannen we ons al jaren in om op álle vlakken het verschil te maken op het gebied van duurzaamheid. Of het nu gaat om betere omstandigheden in en rondom granietgroeves in India, duurzame brandstof of verduurzaming binnen onze fabriek. We hebben al veel impact gemaakt, maar we zijn er nog niet.

Om jullie mee te nemen in de stip op de horizon die wij hebben gezet, presenteren we met trots ons duurzaamheidsverslag. Hierin volg je onze route naar een duurzame samenleving. Het verslag is geschreven op basis van de toekomstige CSRD richtlijnen.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we onze duurzame inspanningen alleen samen kunnen waarmaken. Daarom zijn we trots op de hechte samenwerking met jullie – onze (keten)partners. We gaan de komende jaren onverminderd voor met onze missie om een steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Eén steen maakt het verschil.