TruStone initiatief

Eind maart is de jaarrapportage van het TruStone initiatief gepresenteerd, met een positief resultaat! Als aanjager van positieve verandering zijn we trots dat we kartrekker zijn van dit belangrijke initiatief en bedrijven inspireren om stappen te zetten richting verantwoorde natuursteenketens.

De afgelopen jaren hebben we – samen met de overheid, NGO’s en vakbonden – deelgenomen aan de onderhandelingen voor het initiatief. Ons doel? De volledige keten - van de groeve tot en met de montage in de keuken - op een positieve manier veranderen. Zo zorgen we samen voor een betere wereld.

Lees meer over het TruStone initiatief en de jaarrapportage Lees meer over het TruStone initiatief en de jaarrapportage

Milieu ambities

Om eraan bij te dragen dat mensen ook in de toekomst van het leven kunnen blijven genieten, heeft Arte aandacht voor het milieu. Wij zorgen ervoor dat onze CO2 footprint minimaal is door die via onze jaarlijkse milieubarometer te monitoren en te kijken naar energiezuinige logistieke processen.

Sociale ambities

Arte draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door intern opleidingsprogramma’s, duurzame inzetbaarheid en bevordering van een gezonde, vitale levensstijl. Met het Social Label project biedt Arte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich te ontwikkelen met als doel uiteindelijk in te stromen in het reguliere arbeidsproces.

Arte Right To Education

Met het Arte Right To Education (A.R.T.E.) project werkt Arte met verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een betere toekomst. Het streven is om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren in de dorpen rondom de groeves. Het A.R.T.E. project probeert in samenwerking met lokale mobilisers bewustwording te creëren bij gezinnen met kinderen, met als doel een mentaliteitsverandering.

Arte Right To Education