Initiatief TruStone

Uit de eerste jaarrapportage van het initiatief TruStone blijkt dat bedrijven belangrijke stappen zetten richting verantwoorde natuursteenketens. Als aanjager van positieve verandering zijn we trots kartrekker te mogen zijn van dit belangrijke initiatief.

De afgelopen jaren hebben we – samen met het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, NGO’s en vakbonden – deelgenomen aan de onderhandelingen voor het initiatief TruStone. Het doel? De volledige waardeketen op een positieve manier veranderen door het uitvoeren van een Due Diligence proces en maatregelen te nemen tegen schade die wordt toegebracht aan mens, milieu, natuur of dier.

Lees de jaarrapportage van TruStone
Arte granietgroeve India

De deelnemende bedrijven brengen met ondersteuning van de overheid, NGO’s en vakbonden risico’s in kaart, en werken samen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

De eerste resultaten van het initiatief TruStone zijn erg positief. Bedrijven die deelnemen hebben meer inzicht in de herkomst van hun materialen en een deel van de bedrijven draagt bij aan verbeteringen van arbeids- en mensenrechten en milieuomstandigheden in de keten.

We zijn blij door onze inspanningen de afgelopen jaren te worden gezien als best practice op het gebied van verantwoorde productie. Met als voorbeeld het Arte Right To Education project, waarin we samenwerken met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat (arbeids)omstandigheden in en rondom de groeves waar we ons graniet inkopen, worden verbeterd. Het streven is om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren in de dorpen rondom deze granietgroeve en omliggende groeves in dit gebied in India, en daardoor kinderen een eerlijke kans te geven op een betere toekomst door onderwijs. Het A.R.T.E. project probeert samen met lokale mobilisers bewustwording te creëren bij de overheid, onderwijzers, leveranciers en bij gezinnen, met als doel een mentaliteitsverandering.

Download hier ons plan van aanpak