Update A.R.T.E. project: ontwikkelingen in Vemavaram – Arte Groep

Update A.R.T.E. project: ontwikkelingen in Vemavaram

5 June 2023

In mijn vorige blog heb ik toegelicht hoeveel kinderen nog niet naar school gaan en hoe ons registratiesysteem verbeterd is. Om verder toe te lichten hoe ons project werkt en welke resultaten behaald worden zal ik in deze blog een bezoek aan 1 van de dorpen toelichten, Vemavaram.

Het bezoek was georganiseerd door de plaatselijke NGO (non governmental organisation). De sarpanch (soort van van burgemeester van dit dorp) steunt het project en tijdens een bijeenkomst hebben we gesproken met de sarpanch en de lokale ambtenaren, leraren, ondernemers die in het dorp gevestigd zijn en vertegenwoordigers van de ouders in dit dorpje. In Vemavaram wonen in totaal 1651 mensen waarvan 411 kinderen onder de 18 jaar.

Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over arbeidsomstandigheden, waarbij stof een heel belangrijk onderwerp is. Ook veiligheid kwam aan bod vanwege transport van zware vrachtwagens die graniet vervoeren. Er werd ook gesproken over school, lesniveau en registratie van persoonsgegevens.

Een mooi voorbeeld hoe vele partijen met elkaar samenwerken maar ook hoe de dynamiek dan heerst. Er wordt namelijk een nieuwe haven aangelegd in India en om daar een stevige fundering voor te leggen wordt graniet gebruikt uit ons projectgebied. Niet de blokken die Arte gebruikt om keukenbladen te maken maar het afval dat hier verder uit voort komt. Dit komt uit dezelfde groeves.

Het transport van al dit afval doet in het droge India letterlijk veel stof opwaaien en dit zou tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. Alle partijen beamen dit en in een constructieve discussie is gesproken om met water uit nabijgelegen meren zoveel mogelijk graniet nat te maken om het stof tegen te gaan. De invulling wordt plaatselijk geregeld.

Een ander mooi voorbeeld is de scholing, in dit dorp hebben ze 1 school van klas 1 tot en met klas 5. 71 kinderen gaan naar deze school en maar 3 kinderen uit dit dorp staan niet ingeschreven op een school. De hogere klassen worden gevolgd in scholen in omliggende dorpen. De sarpanch is erg trots op deze cijfers en onze mobiliser heeft het voor elkaar gekregen samen met de leraren om de lokale overheid elk jaar 1 klaslokaal extra te laten bouwen zodat meerdere klassen kunnen worden toegevoegd! Zo kan er meer educatie lokaal gegeven worden en stijgt het niveau.

Tenslotte is de lokale overheid inmiddels overtuigt dat educatie en registratie belangrijk is. In het plaatselijke overheidsgebouw is een registratiebord opgehangen met alle inwoners, kinderen ingedeeld in leeftijd en zelfs zwangere vrouwen en sterfgevallen worden bijgehouden. Weliswaar nog niet allemaal digitaal – dit is de volgende stap- maar door deze registratie wordt aandacht aan iedereen besteed en het geeft aan welke impact ons project heeft!

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?