Veilig omgaan met kwartsstof – Arte Groep

Veilig omgaan met kwartsstof

26 January 2024

Veilig omgaan met kwartsstof

Naar aanleiding van een recent online artikel in het Financieel Dagblad (26-1) over het omgaan met kwartsstof vertellen wij graag hoe wij hiermee omgaan.

Arte is producent van stenen werkbladen van hoogwaardige materialen. Voor iedere materiaalsoort is inzichtelijk uit welke grondstoffen en samenstellingen het bestaat. Eén van de materiaalsoorten die Arte verwerkt is composiet, dat kwarts bevat.

Een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers staat bij Arte voorop. Het welzijn van de mens en daarmee arbeidsomstandigheden van medewerkers in de gehele waardeketen is het allerbelangrijkste. Bescherming tegen de mogelijke risico’s van kwartsstof hoort daar bij. Dat doen we vooral door vrijwel bij alle bewerkingen (zagen, waterjetten, CNC bewerken en polijsten) met water te werken, waardoor zoveel mogelijk stof direct met het water wordt afgevoerd. Op plekken waar ‘droog’ gewerkt wordt zorgen we voor stofafzuiging voorzien van een kwalitatief hoogwaardige filter (bijvoorbeeld op slijptollen en afkortzagen). We zorgen voor interne trainingen en verstrekken waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arte verkoopt maatwerkproducten, daarom hoeft er op locatie zelden gezaagd of geboord te worden. Indien er toch werkzaamheden op locatie gedaan moeten worden en als nat werken niet of onvoldoende mogelijk is, gebruiken we naast stofafzuiging met een kwalitatief hoogwaardige filter aanvullend adembescherming in de vorm van stofmaskers van klasse FFP3. Via veiligheidsvoorschriften worden monteurs hierop geattendeerd.

We laten op reguliere basis externe, onafhankelijke controles uitvoeren door een safety & health consultancy bureau, conform de NEN-EN 689 normen. Dit doen wij om te toetsen wat de resultaten van al deze voorzorgs- en beschermingsmaatregelen zijn. Arte voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. Daarnaast ziet de Inspectie SZW in Nederland toe op naleving daarvan. Wij informeren de monteurs op diverse manieren over de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Kwarts is één van de meest voorkomende mineralen ter wereld en wordt ook wel silica genoemd. Kwartsdeeltjes zijn circa 100 keer kleiner dan zandkorreltjes en zitten onder andere in zand en in vrijwel alle natuurlijke gesteenten. Wereldwijd wordt het daardoor in enorm veel branches en producten toegepast; zoals beton, kalkzandsteen, bakstenen en composiet.

Meer informatie over het werken met (kwarts)stof vind je op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/kwartsstof/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-kwartsstof.

Voor Arte is gezond en veilig werken van groot belang en wij nemen alle benodigde voorzorgmaatregelen om een veilige werkomgeving te creëren. Door op de juiste manier te informeren zorgen we samen voor een verantwoorde en veilige verwerking van onze producten. Wij blijven voortdurend aandacht geven aan veilig werken.

Voor aanvullende vragen kan er contact worden opgenomen met Arte via 0492-580 500.

 

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?