Educatie voor een betere toekomst

De wereld beter en eerlijker achterlaten dan dat hij is, dat is ons streven. Vanuit dit streven hebben we onder meer de onafhankelijke stichting Arte Responsible Stone Foundation opgericht. Het doel: kinderen een eerlijke kans geven op een betere toekomst door structureel onderwijs.

We beginnen daarbij bij de kern: we stellen kinderarbeidsvrije zones in rondom de groeves en creëren bewustwording van het belang van educatie bij de ouders. Bovendien geven we trainingen op het gebied van veiligheid en health & safety die werkgevers en werknemers in en rondom de groeves helpen een veilige werkomgeving voor zichzelf en de mensen om hen heen te creëren.

Arte Right To Education

De Arte Responsible Stone Foundation vloeit voort uit het project Arte Right To Education (A.R.T.E.). Dit project is vanuit Arte gestart om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren rondom de groeves waar Arte haar graniet inkoopt. Om de toekomst van het A.R.T.E. project en eventuele andere projecten te waarborgen, richtte Arte in april 2018 de Arte Responsible Stone Foundation op. Deze stichting staat los van het bedrijf Arte en is er dus niet afhankelijk van.

Waarom het project nodig is

India heeft één van de vijf grootste steenindustrieën in de wereld. De productie van graniet gebeurt onder andere in Zuid-India. De Arte Responsible Stone Foundation werkt daar in het Prakasam-gewest in de staat Andhra Pradesh. In de Ballikurava Mandal zetten wij ons in voor meer dan 2.000 kinderen waarvan een gedeelte niet naar school gaat.

In Ballikurava zijn 3.000 huishoudens met één of meer kinderen van 18 of jonger. Ze kunnen naar basisscholen in de buurt. Middelbare scholen liggen verder weg. Kinderen moeten soms wel acht tot tien kilometer reizen om daar te komen. Daarbij is de kwaliteit van lessen en de slechte infrastructuur zorgelijk.

Door deze omstandigheden gaan veel kinderen niet structureel naar school. Andere kinderen gaan naar school als ze niet hoeven te werken. Zij werken bijvoorbeeld vooral in landbouwgebieden als er geoogst moet worden. Dat betekent dat zij een paar keer per jaar meerdere weken afwezig zijn. Deze kinderen hebben een grotere kans om school vroegtijdig te verlaten.

Hoe pakken we het aan?

Om kinderen naar school te laten gaan, heb je allereerst bewustwording nodig. En daaropvolgend een mentaliteitsverandering. Maar ook op praktisch gebied moeten er mogelijkheden zijn. Want als de kinderen naar school gaan, vallen ook werkende handen weg die voor levensonderhoud van het gezin zorgen.

In opdracht van het A.R.T.E. project proberen lokale mobilisers bewustwording te creëren bij gezinnen met kinderen. Mobilisers controleren dagelijks welke kinderen niet op school zijn, en gaan dan van deur tot deur om te praten met ouders en ze te overtuigen van het belang dat hun kinderen onderwijs krijgen. Rondom 25 groeves in 12 verschillende dorpen hebben we met de inspanningen van het A.R.T.E. project 19 verschillende scholen en meer dan 2500 kinderen én hun ouders bereikt.

A.R.T.E. trainingen

In de afgelopen jaren hebben we met trainingen zichtbare en belangrijke resultaten geboekt in de gebieden rondom de groeves. Op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsrecht hebben we bijna 30 trainingen gegeven aan meer dan 500 migrant workers en 18 contractors.

Wat hebben we tot dusver bereikt?

Van de 253 geïnventariseerde kinderen die bij de start van ons project niet naar school gingen, gaat inmiddels een kwart structureel naar school. Een resultaat waar we trots op zijn. Daarbij hebben we 2000 wiskundesets verstrekt, 80 families geholpen met voedselpakketten, en damesverband verstrekt aan meer dan 1500 meisjes en vrouwen. Daarnaast verzorgden we voedingssupplementen speciaal voor zwangere vrouwen.

Om nog meer kinderen de kans te bieden structureel onderwijs te volgen, kan de Arte Responsible Stone Foundation ook jouw hulp erg goed gebruiken. Wil je ook een bijdrage leveren? Kijk dan voor meer informatie op www.artefoundation.nl