Hoezo Kinderarbeid? – Arte Groep

Hoezo Kinderarbeid?

11 December 2017

Als ik mensen vraag wat ze weten over hun keukenblad; waar het vandaan komt of hoe het wordt gemaakt, dan is deze kennis vaak minimaal. Dat terwijl het werkblad het meest gebruikte onderdeel van een keuken is.Deze onwetendheid wordt enerzijds gevoed vanuit de ondoorzichtigheid en complexiteit van de steenindustrie. Anderzijds door onvoldoende bewustwording bij consumenten. Gelukkig is dat laatste aan het veranderen.

Graniet

Ongeveer 75 procent van het graniet dat ik inkoop is afkomstig uit India. Tijdens mijn eerste bezoek  in 2010 schrok ik van wat ik daar aantrof. Met mijn westerse standaarden was dit haast niet te bevatten en totaal onacceptabel. Dit was voor mij ook het moment om in actie te komen.

Lang traject, bij de bron

Al gauw merkte ik dat kinderarbeid een delicaat onderwerp in India is. De eerste keer dat ik dit ter sprake bracht bij mijn lokale contact was dit voor hem een belediging.“Hoezo kinderarbeid?” Het is onderdeel van een manier van leven, om inkomsten te genereren voor het gezin. Dat kun je niet zo maar weghalen. Begrijpelijk, want veertig jaar geleden werkten kinderen in Nederland toch ook mee met hun ouders op het land?

Gelukkig heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Ook een land als India is bezig om de (arbeids)omstandigheden te verbeteren. Stapje voor stapje. Wij kunnen ze hiermee helpen. Met dat besef zijn we gestart met een nieuw traject, waarin we de omstandigheden ook buiten de groeves willen verbeteren: Child Labour Free Zones.

Child Labour Free Zone

Het eerste doel van het project is om alle vormen van kinderarbeid en onderliggende oorzaken uit te bannen, zoals extreem lage lonen en gedwongen arbeid. In deze zones worden systematisch alle kinderen in de doelgebieden weggehaald van het werk en gere-integreerd in formele scholen.

Het tweede doel is om kennis te vergaren én het opbouwen van capaciteit. De resultaten hiervan zullen gedocumenteerd en gedeeld worden. Zo kunnen we die kennis en capaciteit ook gebruiken in andere regio’s wanneer dit project eindigt. Dit bereiken we met hulp van lokale NGO’s,die veel ervaring hebben met de bestrijding van kinderarbeid. Ik kwam met hen in contact via TFT (red. The Forest Trust)

Concreet

Het project is inmiddels in volle gang; samen met lokale NGO’s en Landelijke India Werkgroep (LIW)  is het vooronderzoek gestart. Terwijl ik dit schrijf, wordt het gebied waarin het traject wordt gestart in kaart gebracht: Ballikurava, Prakasam en een deel van het district Andhra Pradesh. Medio november zit ik weer in het vliegtuig om de resultaten te bespreken en dan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Binnenkort zal ik in Keuken & Design verslag doen van de voortgang.

Niels van den Beucken
Financieel Directeur bij Arte en inkoper van graniet.

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?