Arte brengt CO2 uitstoot per (maatwerk)order in kaart – Arte Groep

Arte brengt CO2 uitstoot per (maatwerk)order in kaart

31 October 2023

Als koploper op het gebied van duurzaam ondernemen, dragen we al jaren bij aan een betere wereld. Alles wat we doen, doen we met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Eén van de concrete stappen die we hierin hebben gezet de afgelopen jaren, is het nauwgezet in kaart brengen van de CO2 uitstoot per (maatwerk)order, van groeve tot en met de levering van het keukenblad.

In deze blog gaan we dieper in op het in kaart brengen van de CO2 uitstoot.

CO2 nulmeting

De afgelopen jaren heeft Arte – samen met ketenpartners – uitgebreide gegevens verzameld over de milieu-impact van orders in de gehele waardeketen. Dit werd gedaan met behulp van EPD’s (Environmental Product Declaration), waarin informatie is opgenomen over de milieu-impact van plaatmaterialen in iedere fase van de productlevenscyclus.

Met deze gegevens – en het materiaal- energie en waterverbruik van onze eigen processtappen – hebben we de CO2 uitstoot opgesplitst in drie scopes, zoals gedefinieerd in het Green House Gas Protocol.

  • Scope 1 omvat de directe CO2 uitstoot, veroorzaakt door bronnen binnen Arte, zoals ons gasverbruik
  • Scope 2 omvat de indirecte uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte energie zoals elektriciteit
  • Scope 3 omvat alle indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen, zoals het winnen van grondstoffen, het transport van keukenbladen en het verwerken van afval

Het communiceren van Co2

De gegevens zijn er, en dan? Doordat Arte maatwerkproducten levert en iedere order uniek is, varieert de CO2 uitstoot per order. Met onze speciaal ontwikkelde ‘carbon footprint tool’ wordt de uitstoot met behulp van formules weergegeven. Deze tool neemt álle relevante gegevens mee. Van uitsparingen tot werkzaamheden, en van verpakken tot transport. Het resulterende cijfer; de CO2 uitstoot per order, wordt vermeld op de orderbevestiging.

Doel

De bewustwording van de impact op het milieu bij de aanschaf van een product wordt steeds belangrijker voor consumenten. Arte zet zich continu in voor verdere verduurzaming en vermindering van impact in de gehele waardeketen. Tegelijkertijd kunnen consumenten bijdragen door te kiezen voor producten met een lagere milieu-impact. Zo maken we samen de keukenbranche duurzamer en leveren we een positieve bijdrage aan het milieu.

Samenwerking

We kunnen onze ambities alleen waarmaken dankzij de hechte samenwerking met onze partners. We werken alleen samen met duurzame leveranciers die hetzelfde doel hebben als Arte – de wereld beter achterlaten voor de volgende generatie. Dankzij deze partnerships zijn we er van overtuigd dat we de komende jaren nóg meer concrete stappen zetten!

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen?