Een sample bedraagt € 9.95 inclusief BTW en verzendkosten. Zodra de betaling binnen is op rekeningnummer: NL61 INGB 0668 562013, wordt het sample verstuurd. Dit kan maximaal een werkweek duren. Graag bij het overmaken de naam van de rekeninghouder vermelden.