Afvalinzameling

We blijven zoeken naar manieren om meer afval te recyclen. Met resultaat, want het percentage gerecycled afval is weer verhoogd. Dankzij intensief overleg met onze afvalverwerker zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om afval te recyclen. Er is daardoor meer puin- en bedrijfsafval gerecycled dan voorgaande jaren. Het afval wordt gebruikt voor nieuwe grondstoffen.

 

Gas en elektra verbruik

Na een lichte stijging van het gas en elektra verbruik in 2019, is het verbruik dit jaar gedaald. Verschillende factoren zoals het aantal orders en de warme weersomstandigheden hebben invloed op het CO2 verbruik per order.

CO2

De CO2 uitstoot is wederom lager dan vorig jaar. Dit komt grotendeels door de samenwerking met EKB, een energiemanagementbedrijf dat deels de CO2 voor ons compenseert. Een flinke daling in het woon- en werkverkeer dragen hier natuurlijk ook aan bij.

Groene meter

Een van onze ‘groene’ initiatieven dit jaar is de groene meter die geplaatst is voor de deur van ons pand. Een zelfvoorzienend ecosysteem van 1m2 met daarbij verschillende eetbare planten zoals een appelboom, bessenstruik en kruidenplanten. Via een QR-code is te zien hoe de planten groeien en wanneer ze eetbaar zijn. Duurzaam én lekker.

Papierverbruik

De enorme daling in het papierverbruik vorig jaar is in 2020 doorgezet. We verbruiken bijna 30% minder papier. Door het vele thuiswerken, werken we digitaler. We blijven deze trend stimuleren.